• fyrretrae1
  • strandkant1
  • strandsand1
  • person ved stranden1
  • solnedgang1
  • sne-strand

Vinterbaderne i Grenaa

Indkaldelse til Generalforsamling


Herved indkaldes til generalforsamling i Vinterbaderne i Grenaa

torsdag den 12. oktober kl. 19.00

på Bibliotektet, N. P. Josiasens Vej, Grenaa

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Kassereren forlægger revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Formand Ellen Borg Petersen  - på valg og modtager genvalg

- Næstformand Lene Brem Sørensen - ikke på valg

- Sekretær Poul Reinholdt - på valg og modtager ikke genvalg

- Menig Karen Rød - på valg og modtager ikke genvalg

- Kasserer Villy Larsen - ikke på valg

6. Valg af suppleanter

- Lars Christensen - modtager genvalg

- Marie Louise - afløser pt. Poul Reinholdt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

- Revisor Anne Grethe Refskov - modtager genvalg

- Revisorsuppleant Erna Jakobsen - på valg

8. Eventuelt

- Alternativt sted for vores sommerfest (forslag fra Lars)

- Der nedsættes et udvalg til at arrangere de sociale arrangementer

- Skagen

 

Grenaa, den 25. september

 

Bestyrelsen for "Vinterbaderne i Grenaa"

 

NB:

Forslag til behandling skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Medbring venligst kaffe/te og service. Vil nogen bage kage?

 

 

Nyt fra foreningen


Vinterbaderne har nu taget omklædning og sauna i brug, der er nogle småjusteringer, men ellers er brugerne meget glade for huset. Der er samtidig kommet nye medlemmer, så der er kommet flere badetider - se kalender.

 

 

 

 

 

Tidligere nyheder:

 

Vi har nu fået bevilget penge fra Norddjurs Kommune, LAG, A. P. Møllers og hustrus fond, Friluftsrådet og Lokale og Anlægsfonden til vort byggeri af sauna og omklædning.

Byggeriet er allerede igangsat hos Jytas i Aarhus og vi forventer at bygningen er klar til ibrugtagning i sidste halvdel af april i år.

Vi glæder os til at tage bygningen i brug.

 

Følg os på Facebook!

Maj 2016:

Vinterbadernes omklædnings- og saunabygning, det multifunktionelle hus, er nu ved at være færdigt, og leveres en af de nærmeste dage.

Vi holder derfor indvielse af huset, sammen med Norddjurs kommune, fredag d. 20. maj kl. 15.00.

Det er en dag vi har set frem til i lang tid, og håber på godt vejr!